крепкост

същ. - сила, здравина, издръжливост, устойчивост, солидност, якост, твърдост, твърдина, стабилност
същ. - жизненост, жизнеспособност, бодрост

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • вигор — (лат. vigor) животна сила, крепкост, бодрост …   Macedonian dictionary

  • евдинамија — (грч. eu, dynamis сила) мед. крепкост, бодрост, сила …   Macedonian dictionary

  • бодрост — същ. жизненост, жизнерадост, живот, живост, крепкост същ. пъргавина, бързина, енергичност, активност, трескавост същ. внимание, бдителност същ. непринуденост същ. издръжливост, бърза възстановимост същ. ободряване, развес …   Български синонимен речник

  • жизненост — същ. живот, здраве, живост, сила, крепкост, бодрост, темперамент, енергия същ. издръжливост, здравина, жизнеспособност същ. нерв, чувство същ. увлечение, смелост, замах, блясък, елегантност същ. жизнерадост, буйна кръв същ …   Български синонимен речник

  • жизнеспособност — същ. жизненост, живот, здраве, живост, сила, крепкост, бодрост, темперамент, енергия същ. издръжливост, здравина същ. нерв, чувство …   Български синонимен речник

  • здравина — същ. издръжливост, крепкост, якост, твърдост, устойчивост, стабилност, сила същ. жилавост същ. трайност същ. масивност, набитост …   Български синонимен речник

  • могъщество — същ. сила, мощ, крепкост, здравина, якост, стабилност, власт, влияние, всемогъщество същ. господство, владичество същ. величие …   Български синонимен речник

  • мощ — същ. сила, крепкост, якост, твърдост, твърдина, здравина същ. жизненост, енергия същ. могъщество, влияние, надмощие, господство, авторитет, власт същ. владичество същ. импулс, движеща сила, стимул същ. величие …   Български синонимен речник

  • сила — същ. мощ, крепкост, твърдост, здравина, твърдина, издръжливост, отпор същ. енергия, работоспособност същ. могъщество, надмощие, господство, влияние, авторитет, значение, власт същ. напрежение, натиск, напън, напор, интензивност същ. разгар,… …   Български синонимен речник

  • устойчивост — същ. твърдост, крепкост, здравина, якост, солидност, стабилност същ. покой, неподвижност същ. съпротивление, съпротивляемост, упоритост, издръжливост, закаленост, закалка, непоколебимост, неподатливост, жизнеспособност, резистентност същ.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.